Effect Fender

MUSTANG FLOOR

Giá: Liên hệ

MUSTANG FLOOR unit gives you robust amp modeling, awesome guitar effects, and tasty artist presets. The easy-to-use Mustang Floor serves up over three dozen amazing digital effects.

FENDER DRIVE PEDAL

Giá: Liên hệ

FENDER DRIVE PEDAL  Build. Price. Fender's drive pedigree.

FENDER 59 BASSMAN FBM1

Giá: Liên hệ

FENDER 59 BASSMAN FBM1 bao gồm các tính năng bao gồm các điều khiển tương tự trên bộ điều khiển Bassman: Presence, Treble, Mid và Bass EQ gốc

FENDER REVERB FRV-1

Giá: Liên hệ

FENDER REVERB FRV-1 là âm thanh đưa ra hiện tượng lướt sóng, và là một yếu tố chủ yếu của rockabilly, country và blues và giá cả phải chăng

0932 783 669