Effect Zoom

ZOOM BASS GUITAR FX PEDAL MS-60B

Giá: Liên hệ

ZOOM BASS GUITAR FX PEDAL MS-60B có thể kiểm soát mức thấp của bạn với 19 máy nén, bộ giới hạn, bộ cân bằng, bộ lọc, bộ kích hoạt và bộ chia tần số, cùng với thuật toán Giảm nhiễu của Zoom (ZNR)

ZOOM GUITAR FX PEDAL G1ON

Giá: Liên hệ

ZOOM GUITAR FX PEDAL G1ON bao gồm chọn từ 100 hiệu ứng guitar, bao gồm méo, điều chế, trì hoãn, hồi âm, mô hình amp và hơn thế nữa, kết hợp tối đa 5 hiệu ứng cùng một lúc.

ZOOM FX PEDAL G1XON

Giá: Liên hệ

ZOOM FX PEDAL G1XON giả lập giai điệu cổ điển của Dynacomp MXR, dbx 160, Moog Filter hoặc Z. Vex Seek-Wah hoặc tạo hiệu ứng hoàn toàn mới bằng cách sử dụng Slow Attack tự động.

ZOOM BASS GUITAR FX PEDAL B1ON

Giá: Liên hệ

ZOOM BASS GUITAR FX PEDAL B1ON có 75 hiệu ứng, bao gồm méo, nén, điều chế, trì hoãn và reverb lên đến 5 hiệu ứng có thể được sử dụng đồng thời, xích lại với nhau theo bất kỳ thứ tự này.

ZOOM FX PEDAL MS-50G

Giá: Liên hệ

ZOOM FX PEDAL MS-50G có Stompbox cổ điển và hiệu ứng rack cho bạn một âm thanh chuyên nghiệp. Chỉnh sửa cài đặt nhanh chóng và dễ dàng để tạo ra tông màu hoàn hảo

0932 783 669